Biogazownia rolnicza

Biogazowniami rolniczymi nazywamy instalacje oparte na procesie fermentacji beztlenowej, które wykorzystują jako wsad pozostałości i produkty z działalności rolniczej, przede wszystkim nawozy naturalne oraz kiszonki roślinne. Produktami końcowymi uzyskiwanymi z biogazowni są odgazowane pozostałości pofermentacyjne wykorzystywane jako nawóz oraz energia (cieplo i energia elektryczna otrzymana z biogazu bądź sam biogaz). Biogazownia jest więc najczęściej bioelektrocieplownią - wyposażona jest w silnik gazowy zasilany biogazem, napędzający generator synchroniczny. Ciepło jest uzyskiwane z chłodzenia silnika oraz odzyskiwane z gorących spalin.

Schemat biogazowni